Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/megafaci/public_html/onlineaagya.com/wp-content/themes/bridge/functions.php on line 73
Others Archives - Online Aagya

Banke Bihari Temple Vrindavan श्री बाँके बिहारी जी मंदिर वृंदावन. श्रीधाम वृंदावन Timings, History, Entry Fees, Images, Aarti, Location & Contact Shri Krishna gobind hare murari he nath narayan vasudeva History It is such a holy land. Only by coming to the land, all sins are destroyed. Shri Banke Bihari Ji Temple...

108 names of krishna 108 names of krishna   1. अचला : भगवान। 2. अच्युत : अचूक प्रभु या जिसने कभी भूल न की हो। 3. अद्भुतह : अद्भुत प्रभु। 4. आदिदेव : देवताओं के स्वामी। 5. अदित्या : देवी अदिति के पुत्र। 6. अजन्मा : जिनकी शक्ति असीम और अनंत हो। 7. अजया...

Nama Ramayanam - || नामरामायणम || Nama Ramayanam - || नामरामायणम || ॥बालकाण्डः॥ शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्॥१॥ कालात्मकपरमेश्वर राम्॥२॥ शेषतल्पसुखनिद्रित राम्॥३॥ ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम्॥४॥ चण्डकिरणकुलमण्डन राम्॥५॥ श्रीमद्दशरथनन्दन राम्॥६॥ कौसल्यासुखवर्धन राम्॥७॥ विश्वामित्रप्रियधन राम्॥८॥ घोरताटकाघातक राम्॥९॥ मारीचादिनिपातक राम्॥१०॥ कौशिकमखसंरक्षक राम्॥११॥ श्रीमदहल्योद्धारक राम्॥१२॥ गौतममुनिसम्पूजित राम्॥१३॥ सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम्॥१४॥ नाविकधावितमृदुपद राम्॥१५॥ मिथिलापुरजनमोहक राम्॥१६॥ विदेहमानसरञ्जक राम्॥१७॥ त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम्॥१८॥ सीतार्पितवरमालिक राम्॥१९॥ कृतवैवाहिककौतुक राम्॥२०॥ भार्गवदर्पविनाशक राम्॥२१॥ श्रीमदयोध्यापालक राम्॥२२॥ राम् राम् जय राजा राम्। राम् राम् जय सीता राम्॥   ॥अयोध्याकाण्डः॥ अगणितगुणगणभूषित राम्॥२३॥ अवनीतनयाकामित राम्॥२४॥ राकाचन्द्रसमानन राम्॥२५॥ पितृवाक्याश्रितकानन राम्॥२६॥ प्रियगुहविनिवेदितपद...

Sunder Kand Path Sunder Kand Path [pdf-embedder url="https://www.onlineaagya.com/wp-content/uploads/2020/05/Sunder-Kand.pdf" title="Sunder Kand"]   Watch It Here https://youtu.be/JaC2crfwXK8...

Shiv Tandav Stotra Shiv Tandav Stotra ||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् || रावण द्वारा रचित भगवान शिव का स्तोत्र है शिव ताण्डव स्तोत्र (संस्कृत:शिवताण्डवस्तोत्रम्) ||श्रीगणेशाय नमः || जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि...

[pdf-embedder url="https://www.onlineaagya.com/wp-content/uploads/2020/05/durga-saptshati-path.pdf" title="durga saptshati path"]  ...